Työkykyjohtamisen tarpeet

Analysoimme työkykyjohtamisen tarpeet yrityksessäsi ja selkeytämme ongelmakohdat, joihin esitämme uudistamistarpeet. Tarvittaessa etsimme yrityksellesi parhaan työterveyskumppanin kilpailuttamalla työterveyshuollon palvelut.

Vaikuttavaa työterveysyhteistyötä

Uudistamme kanssasi työterveysyhteistyöstä vaikuttavaa ja kustannustehokasta. Saat myös mittarit ja ohjaustaulun johtamisen tueksi.

Konseptoitu palvelu

Palvelumme on konseptoitu niin suurille kuin pienemmillekin yrityksille. Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun pian yhteydessä.

Työkykyjohtaminen uudelle tasolle

Nostamme kanssasi työkykyjohtamisen uudelle tasolle, muotoilemalla työkykyjohtamisen toimintamallit toimiviksi ja oikea-aikaisiksi. Osallistumme kanssasi muutoksen läpiviemisessä ja varmistamme onnistumisen.

TYÖKYKYJOHTAMISEN STRATEGIA

Toimintaympäristöanalyysi

Toimintaympäristöanalyysimme kirkastaa työkykyjohtamisen tarpeet, selkeyttää ongelmakohdat strategiayhteyden kanssa, osoittaa uudistamistarpeet ja luo pohjan tavoitteiden asettamiselle, jolloin uudistus vastaa asiakkaan tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.

Työelämän arvotesti

Analyysin lisäksi on mahdollisuus selvittää työelämän arvotestillä työyhteisön muutosherkkyys ja henkilöstön työelämää koskevat arvot. Muutoksen toteuttaminen arvojen mukaan sitouttaa henkilöstöä ja nopeuttaa muutosta organisaatiossa.

Lue asiakastarina

TYÖTERVEYSYHTEISTYÖN UUDISTAMINEN

Palveluiden kilpailutus

Tarvittaessa etsimme asiakkaallemme parhaan työterveyskumppanin kilpailuttamalla työterveyshuollon palvelut. Kilpailutamme palvelut yritysasiakkaallemme avaimet käteen periaatteella. Julkisissa hankinnoissa Tilaaja vastaa virallisesta hankintaprosessista ja tarjouspyynnön julkaisusta.

Sisällön uudelleenmuotoilu

Uudistamme työterveyspalveluiden sisällön, rahavirrat ja yhteistyökäytänteet selkeiksi käytännön suosituksiksi, jotta palvelusta saadaan asiakkaan tavoitteiden mukaista. Työterveysyhteistyöstä tulee asiakkaan strategiaa ja tavoitteita palvelevaa, vaikuttavaa ja kustannustehokasta.

Seurannan toteutus

Muutoksen seuraaminen on uudistuksen jälkeen yksinkertaista ja läpinäkyvää. Muutoksen seurantaan asiakas saa ohjaustaulun, josta toiminnan tulokset on luettavissa. Muodostamme lisäksi asiakkaamme kanssa selkeät roolit ja vastuut, joka tukee päätöksenteon johdonmukaisuutta.

Lue asiakastarina

JALKAUTUS JA JATKUVA PARANTAMINEN

Mentorointiohjelma ja ohjausryhmäfasilitointi

Muutoksen mentorointiohjelma sisältää uudistuksen kannalta oleellisten asioiden esiin nostamisen ja muutoksen valmentamisen sekä korjaavien toimenpiteiden mentoroinnin. Mentorointi lisää asiakasyrityksen omaa osaamista uudistetussa, vaikuttavia käytänteitä sisältävässä, työkykyjohtamisessa ja osaaminen siirtyy asiakkaalle itselleen. Ohjausryhmäfasilitointi on asiakkaan tavoitteiden mukaista tehokasta johtamista. Fokus tiedolla johtamisessa, johtopäätöksissä ja jatkuvassa parantamisessa.

Auditointipalvelu

Auditointipalvelumme myötä saat tehokkuutta työkykyjohtamisen yhteistyöhön, työterveyshuollon palveluiden ja työhyvinvointipalveluiden tuottajien kanssa työskentelyyn. On tärkeää, että kaikki kumppanit työskentelevät samojen tavoitteiden eteen tuloksellisesti ja että työskentely keskittyy oleellisiin seikkoihin.

Käytänteiden uudelleen muotoilu

Työkykyjohtaminen nousee uudelle tasolle, kun työkykyjohtamiseen liittyvät käytänteet muotoillaan uudestaan henkilöstöä ja esimiehiä osallistaen. Muotoilemme asiakkaidemme käytänteet palvelumuotoilun menetelmien mukaisesti, niin että käytänteistä tulee selkeitä, läpinäkyviä ja tehokkaita.

Lue asiakastarina
Share This