Näkyvätkö panostuksenne työterveyteen ja työkykyjohtamiseen yhtiössänne parempana tuloksena vai pelkästään kuluna?

Työterveyshuollon tehtävä on tukea työkykyisyyttä, tuottavuutta ja hyvinvointia, eikä sen tule olla yritykselle vain lailla säädelty kulu. Jotta tavoitteeseen päästään, tulee tietää mistä kustannustehottomuus juuri teidän yrityksessänne johtuu ja korjata syitä eikä seurauksia.

Näin me toimimme:

#1 Analysoimme strategisten tavoitteiden ja tehtyjen toimenpiteiden väliset ristiriidat.
#2 Laadimme kanssanne strategiaanne tukevan, yksilöidyn uudistusohjelman.
Tyypillisesti noin tuhannen hengen organisaatiossa säästöt ovat puolesta miljoonasta miljoonaan euroon vuosittain, alkaen jo ensimmäisestä vuodesta
#3 Autamme teitä sujuvasti ja kustannustehokkaasti siirtämään suunnitelmat käytäntöön.

Sairaspoissaoloista ja työkyvyttömyydestä johtuvat suorat kustannukset ovat keskimäärin noin 6-7 % palkkasummasta, joka Suomessa tekee vuositasolla noin 5 miljardia euroa.

Kaikki se on pois hyvinvoinnista ja maamme kilpailukyvystä.

Me suomalaiset olemme tässä kehittyneiden teollisuusmaiden huonoimmistoa, mikä osittain johtuu siitä, että meillä on puutteita työkyvyn johtamisen kulttuurissa, ja liian harvassa yrityksessä työterveyden panostukset ovat linjassa strategian kanssa.

Meidän missiomme ja intohimoinen tavoitteemme on vähentää tätä summaa – tekemättömän työn kustannusta – neljänneksellä eli yhteensä yli miljardilla vuoteen 2025 mennessä.

Tiedämme sen olevan mahdollista, koska se on ollut asiakkaidemme saavuttama keskimääräinen tulos kun uudistus on viety läpi.

Rohkenetko sinä ja organisaatiosi lähteä luomaan seuraavaa menestystarinaa kanssamme?
S itoutunut ja osaava henkilöstö on vahvimpia kilpailuvalttejanne, mutta tulevaisuudessa sellaisen löytäminen ja pitäminen tulee olemaan entistäkin haastavampaa. Ehkä alaanne vaivaa jo nyt työvoimapula tai runsaat sairauspoissaolot, joiden syyt löytyvät aivan muualta kuin itse työtehtävistä.

Hyvinvoiva työyhteisö on kuitenkin saavutettavissa alalla kuin alalla mikäli muutostahtoa löytyy. Jotta päästään merkittäviin kustannussäästöihin, muutoksen on lähdettävä siitä, miten työterveyttä yrityksessä johdetaan, ja että yhteistyö sujuu.

Sitä varten Emkine on luonut valmiin, tehokkaaksi todetun konseptin:

1. Tiedonkeruu

Pitkään työelämässä olleet sukupolvet arvottavat suoriutumista, mutta mitä arvottaa työelämään juuri tullut sukupolvi? Onko muutoksen johtaminen sujuvaa ja ovatko kaikki mukana?

  • Koska muutos voi synnyttää vahvaakin vastarintaa, analysoimme ensin missä sitä esiintyy. Yksinkertainen ja tehokas työelämän arvotesti paljastaa mm. sen miten muutos kannattaa juuri teidän organisaatiossanne viestiä, jotta se sujuu mahdollisimman kitkatta.
  • Toimintaympäristöanalyysimme puolestaan peilaa lähimenneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevia työelämän muutoksia vallitsevaan strategiaanne, ja nostaa esille yksityiskohtaiset huomiot siitä kuinka työkykyjohtamista kannattaisi uudistaa.

2. Tavoitteiden määrittäminen

Kun raha ohjataan oikeaan aikaan oikeisiin kohteisiin, tyypillisesti noin tuhannen hengen organisaatiossa säästöt ovat puolesta miljoonasta miljoonaan euroon jo ensimmäisenä vuonna, riippuen toimialan haasteista. Muutoksen myötä myös työhyvinvointi ja työtyytyväisyys kasvaa.

  • Analyysin perusteella voidaan uudistukselle asettaa helposti mitattavat tavoitteet liittyen työkykyyn, työtyytyväisyyteen ja kustannusten alenemiseen.
  • Tärkeintä on, että työterveyden tavoitteet ovat linjassa yrityksenne kokonaisstrategian kanssa, ja että uudistus toteutetaan tavoitteiden mukaan korjaten vaikuttamattomat ja kustannustehottomat toimenpiteet ja rahavirrat tuottaviksi.

3. Toimenpideohjelma

Uudet käytännöt ja toimintamallit – ratkaisut arjen ongelmiin – laaditaan yhteistyönä omassa organisaatiossanne. Tällä varmistetaan se, että saatte käyttöönne työkyvyn- ja työterveydenjohtamiseen työkalut, joiden jalkautumiselle on alusta saakka luotu parhaat edellytykset.

Olemme konseptoineet jatkuvasti kehittyvät palvelut asiakkaidemme hyväksi. Kun suunnitelmaa aletaan toteuttaa, ammattilaisemme kulkevat mukananne mentoroiden mikä kulloinkin on tavoitteiden saavuttamisen kannalta oleellista ja valmentaen esimiehiä toteuttamaan yhdessä sovittuja työkykyjohtamisen käytänteitä. Näin uudet toimintamallit siirtyvät sujuvasti yrityksenne arkeen.

Emme jätä teitä selviytymään yksin!

Muutosohjelman vaikuttavuus alkaa näkyä heti.

“Olemme tyytyväisiä siihen, miten yhteistyömme on toteutunut. Selkeät tavoitteet ja johdonmukainen työkykyjohtaminen vapauttaa resurssejamme myös muihin tärkeisiin henkilöstöjohtamisen osa-alueisiin”

Leena KreusHenkilöstöjohtaja
Mainio Vire Oy

“Emkine tuotti Kattotutkalle suurta lisäarvoa työterveyshuoltosopimuksen kilpailuttamiseen, sopimuksen sisällön tarpeiden mukaiseen räätälöintiin sekä työterveyshuoltoyhteistyön tehostamiseen ja mittaamiseen. Myös korvaavan kevennetyn työn käytäntöjen rakentamisessa sairausloman vaihtoehdoksi sekä varhaisen tuen mallin täsmentämisessä Emkinen asiantuntijapanos oli meille erittäin merkittävä. Yhteistyö Emkinen kanssa oli sujuvaa. He ovat oman alansa ammattilaisia.”

Heikki KumpulainenVaratoimitusjohtaja / henkilöstöpäällikkö
Kattotutka Oy