Suurella sydämellä sinua varten

Olemme joukko ansioituneita, kokeneita ja koulutettuja työkyvyn ammattilaisia. Olemme kaikki erilaisia, mutta meitä yhdistää ainakin yksi keskeinen seikka: suhtaudumme intohimoisesti yritysten auttamiseen parantamalla ihmisten kykyä tehdä töitä.

Kati Räfsten

Työkykyjohtamisen asiantuntija

TTM, Certified Business Coach

”Haluan olla tekemässä parempia työpaikkoja auttamalla organisaatioiden kaikkia tahoja onnistumaan henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamisessa.”

Koen olevani etuoikeutettu saadessani tehdä merkityksellistä työtä auttaessani erilaisia organisaatioita työkyvyn johtamisen rakentamisessa ja uudistamisessa. Mikä sen parempaa, kuin saada työpaikat itse oivaltamaan heidän oma merkityksensä ja potentiaalinsa oman henkilöstönsä työkykyjohtamisessa sekä työterveysyhteistyössä! Pitkä kokemukseni työterveyshuollosta, esimiestyöstä, kiinnostukseni työhyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen johtamiseen, sekä esihenkilöiden tukeminen työkykyjohtamisessa ovat osaamisalueitani, joita saan hyödyntää työssäni. Uskon tavoitteelliseen, systemaattiseen, yhdessä tekemisen voimaan, jossa hyvä tekemisen meininki on aina mukana.

Lupaan teille onnistumisen tunteita työkykyjohtamisessa. Tehdään yhdessä mahdottomasta mahdollinen!

Helena Lehkonen

Arvojohtamisen asiantuntija

Kasvatustieteen tohtori

“Lupaan tutustuttaa sinut arvoihin ja niiden merkityksellisyyteen, jotta onnistut henkilöstön johtamisessa vaikuttavammin ja henkilöstön hyvinvointia tukien.”

Olen kiinnostunut ihmisistä ja siitä, mikä heitä motivoi. Kaikkein kiinnostavinta on käytännössä havaita, miten arvot vaihtelevat eri henkilöstöryhmien välillä, ja kuinka tätä tietoa voidaan käytännön johtamis- ja kehittämistyössä hyödyntää.

Antti Lastunen

Asiakkaat ja kumppanit 

Perustajaosakas

Hallituksen puheenjohtaja

“Mielenkiintoani lisää entisestään eräs työyhteisöjen parhaiten kätketyistä mahdollisuuksista, eli se, kuinka paljon työterveysyhteistyötä ja työkykyjohtamista trimmaamalla voi parantaa tuloskuntoaan sekä lisätä elin-, pito- ja vetovoimaa kilpailluilla markkinoilla.“

Taakkani ja rikkauteni on loputon uteliaisuus ja intohimo ratkoa ihmislajin ongelmia, jotta sen taaperrus muuttuisi paremmaksi. Työkyvyttömyys ja kustannustehottomuus ovat aikamme suuria ongelmia, joten olen merkityksellisen äärellä! 

Velvollisuuteni, yhdessä kollegoideni kanssa mikäli sen meille sallit, on poistaa organisaatiosi työterveysyhteistyöstä ja työkykyjohtamisesta ne ongelmakohdat, jotka estävät teitä saavuttamasta omat tavoitteenne. Tyydytyksen saan vasta, kun te pääsette maaliin … kunnes maali siirtyy taas uuteen paikkaan. Työkykyjohtaminen on jatkuva prosessi!

Lupaan Sinulle, tuleva asiakkaamme, seuraavaa: Harhaan astumme mekin toisinamme, mutta osaamisesta, halusta ja ahkeruudesta se ei jää koskaan kiinni! Meidän kanssa on myös kivaa, jos tykkää iloisesta, systemaattisesta ja vaativan tavoitteellisesta toiminnasta.

Hanna Heiskanen

Työkykyjohtamisen asiantuntija, Työterveyshoitaja, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen (YAMK)

"Minua kiinnostaa merkityksellinen arvojen mukainen elämä nyt ja tulevaisuudessa, muuttuvassa toimintaympäristössä. Ja miten osa sitä on merkityksellinen työelämä, sopivalla työn imulla ja kestävällä työkyvyllä."

Olen minulle tärkeän teeman ympärillä, kun saan tukea asiakasorganisaatioitamme muotoilemaan työtä sujuvammaksi ja terveemmäksi, johtamaan henkilöstön työkykyä ja määrittämään tavoitteet ja yhteistyömallit yhdessä työterveyshuollon kanssa. Emkinessä minulla on projekteja takana reilut 80. Työskentelytapani on analyyttinen, mutta pragmaattinen, tulevaisuussuuntautunut, ratkaisukeskeinen ja osallistava. Asiakkaamme ovat antaneet minulle palautetta siitä, että tuellani vaikeatkin muutosprosessit etenevät empaattisesti, mutta napakasti aikataulussa kohti tavoitteita. Saamani palautteen perusteella teen enemmän kuin puhun: en lupaa vaan teen. 

Leena Kreus

Työelämän asiantuntija,

MMM, työtieteet

”Unelmani suomalaisesta työelämästä on, että jokaisella olisi hallussaan oma perustehtävä, tahto ja kyky työhön, työpaikalla sujuvat työprosessit ja hyvä porukkahenki.”

Olen työnkehittäjä. Ensimmäisiä työpaikkojani oli vastuu puolustushallinnon siivoustoimesta, jolloin kasarmisiivouksessa siirryttiin kuivaharjauksesta kosteamoppaukseen kaikissa varuskunnissa. Eri puolilla Suomea siivoojien epätasaisesti jakautunut työmäärä mitoitettiin, ja siivousalueet jaettiin uudelleen. Siivoustyö koneellistettiin ja nykyaikaistettiin.

Yli kolmenkymmenen vuoden työnkehittämisen kokemuksella haluan auttaa asiakkaitamme työn tuottavuuden parantamisessa ja oman toimintansa kehittämisessä, tuottamalla aidosti arvoa asiakkaalle juuri niissä asioissa, jotka ovat asiakkaan liiketoiminnassa tärkeitä. Siitä syntyy työn iloa niin asiakkaalle kuin itsellenikin.

Uskon, että haastavimmatkin ongelmat ovat ratkaistavissa, ja että uusia erilaisia toimintamalleja on aina rakennettavissa. Uskon jatkuvaan oppimiseen ja yhdessä tekemisen voimaan.

Tätä työtä haluan tehdä työurani loppuun asti.

Antti Pankakoski

Neuvonantaja

Hallituksen jäsen

Kiia Kuisma

Työkykyjohtamisen asiantuntija

MSSc, sosiologia ja sosiaalipsykologia; MSc, laadun ja johtamisen kehittäminen

044 925 5127

kiia.kuisma@emkine.fi

“Haluan työlläni vaikuttaa parempaan, terveellisempään ja tuottavampaan työelämään.“

Minua innostaa saada työskennellä hyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämiseksi yhdessä työpaikkojen kanssa. Näin pääsen itsekin jatkuvasti oppimaan ja kehittymään ammattilaisena yhteistyön kautta. Strategialähtöisessä ja systemaattisessa kehittämistyössä, jota pääsen Emkinellä tekemään, luodaan edellytykset hyville työskentelyolosuhteille. Parantamalla työntekijöiden valmiuksia tehdä työnsä hyvin ja hyvinvoivina - tehdään mahdolliseksi saada aikaan erinomaiset tulokset. Ja myös sitoutuneet työntekijät pitkällä aikajänteellä. Monipuolisen johtamisen ja toiminnan kehittämiskokemukseni myötä tuen asiakkaitamme kokonaisvaltaisessa työhyvinvoinnin kehittämisessä ja johtamisessa. Vaikuttavuutta syntyy muotoilemalla yhdessä kaikkien keskeisten sidosryhmien kanssa tarvittavat strategian mukaiset rakenteet ja käytännöt. Tämä hyödyttää kumppaneitamme pitkäkestoisesti.

Pia Nurme

Operatiivinen johtaja,
TtM, eMBA

040 178 9922
pia.nurme@emkine.fi

Kati Räfsten

Työkykyjohtamisen asiantuntija

TTM, Certified Business Coach

”Haluan olla tekemässä parempia työpaikkoja auttamalla organisaatioiden kaikkia tahoja onnistumaan henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamisessa.”

Koen olevani etuoikeutettu saadessani tehdä merkityksellistä työtä auttaessani erilaisia organisaatioita työkyvyn johtamisen rakentamisessa ja uudistamisessa. Mikä sen parempaa, kuin saada työpaikat itse oivaltamaan heidän oma merkityksensä ja potentiaalinsa oman henkilöstönsä työkykyjohtamisessa sekä työterveysyhteistyössä! Pitkä kokemukseni työterveyshuollosta, esimiestyöstä, kiinnostukseni työhyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen johtamiseen, sekä esihenkilöiden tukeminen työkykyjohtamisessa ovat osaamisalueitani, joita saan hyödyntää työssäni. Uskon tavoitteelliseen, systemaattiseen, yhdessä tekemisen voimaan, jossa hyvä tekemisen meininki on aina mukana.

Lupaan teille onnistumisen tunteita työkykyjohtamisessa. Tehdään yhdessä mahdottomasta mahdollinen!

Leena Kreus

Työelämän asiantuntija,

MMM, työtieteet

”Unelmani suomalaisesta työelämästä on, että jokaisella olisi hallussaan oma perustehtävä, tahto ja kyky työhön, työpaikalla sujuvat työprosessit ja hyvä porukkahenki.”

Olen työnkehittäjä. Ensimmäisiä työpaikkojani oli vastuu puolustushallinnon siivoustoimesta, jolloin kasarmisiivouksessa siirryttiin kuivaharjauksesta kosteamoppaukseen kaikissa varuskunnissa. Eri puolilla Suomea siivoojien epätasaisesti jakautunut työmäärä mitoitettiin, ja siivousalueet jaettiin uudelleen. Siivoustyö koneellistettiin ja nykyaikaistettiin.

Yli kolmenkymmenen vuoden työnkehittämisen kokemuksella haluan auttaa asiakkaitamme työn tuottavuuden parantamisessa ja oman toimintansa kehittämisessä, tuottamalla aidosti arvoa asiakkaalle juuri niissä asioissa, jotka ovat asiakkaan liiketoiminnassa tärkeitä. Siitä syntyy työn iloa niin asiakkaalle kuin itsellenikin.

Uskon, että haastavimmatkin ongelmat ovat ratkaistavissa, ja että uusia erilaisia toimintamalleja on aina rakennettavissa. Uskon jatkuvaan oppimiseen ja yhdessä tekemisen voimaan.

Tätä työtä haluan tehdä työurani loppuun asti.

Helena Lehkonen

Arvojohtamisen asiantuntija

Kasvatustieteen tohtori

“Lupaan tutustuttaa sinut arvoihin ja niiden merkityksellisyyteen, jotta onnistut henkilöstön johtamisessa vaikuttavammin ja henkilöstön hyvinvointia tukien.”

Olen kiinnostunut ihmisistä ja siitä, mikä heitä motivoi. Kaikkein kiinnostavinta on käytännössä havaita, miten arvot vaihtelevat eri henkilöstöryhmien välillä, ja kuinka tätä tietoa voidaan käytännön johtamis- ja kehittämistyössä hyödyntää.

Antti Pankakoski

Neuvonantaja

Hallituksen jäsen

Antti Lastunen

Asiakkaat ja kumppanit 

Perustajaosakas

Hallituksen puheenjohtaja

“Mielenkiintoani lisää entisestään eräs työyhteisöjen parhaiten kätketyistä mahdollisuuksista, eli se, kuinka paljon työterveysyhteistyötä ja työkykyjohtamista trimmaamalla voi parantaa tuloskuntoaan sekä lisätä elin-, pito- ja vetovoimaa kilpailluilla markkinoilla.“

Taakkani ja rikkauteni on loputon uteliaisuus ja intohimo ratkoa ihmislajin ongelmia, jotta sen taaperrus muuttuisi paremmaksi. Työkyvyttömyys ja kustannustehottomuus ovat aikamme suuria ongelmia, joten olen merkityksellisen äärellä! 

Velvollisuuteni, yhdessä kollegoideni kanssa mikäli sen meille sallit, on poistaa organisaatiosi työterveysyhteistyöstä ja työkykyjohtamisesta ne ongelmakohdat, jotka estävät teitä saavuttamasta omat tavoitteenne. Tyydytyksen saan vasta, kun te pääsette maaliin … kunnes maali siirtyy taas uuteen paikkaan. Työkykyjohtaminen on jatkuva prosessi!

Lupaan Sinulle, tuleva asiakkaamme, seuraavaa: Harhaan astumme mekin toisinamme, mutta osaamisesta, halusta ja ahkeruudesta se ei jää koskaan kiinni! Meidän kanssa on myös kivaa, jos tykkää iloisesta, systemaattisesta ja vaativan tavoitteellisesta toiminnasta.

Kiia Kuisma

Työkykyjohtamisen asiantuntija

MSSc, sosiologia ja sosiaalipsykologia; MSc, laadun ja johtamisen kehittäminen

044 925 5127

kiia.kuisma@emkine.fi

“Haluan työlläni vaikuttaa parempaan, terveellisempään ja tuottavampaan työelämään.“

Minua innostaa saada työskennellä hyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämiseksi yhdessä työpaikkojen kanssa. Näin pääsen itsekin jatkuvasti oppimaan ja kehittymään ammattilaisena yhteistyön kautta. Strategialähtöisessä ja systemaattisessa kehittämistyössä, jota pääsen Emkinellä tekemään, luodaan edellytykset hyville työskentelyolosuhteille. Parantamalla työntekijöiden valmiuksia tehdä työnsä hyvin ja hyvinvoivina - tehdään mahdolliseksi saada aikaan erinomaiset tulokset. Ja myös sitoutuneet työntekijät pitkällä aikajänteellä. Monipuolisen johtamisen ja toiminnan kehittämiskokemukseni myötä tuen asiakkaitamme kokonaisvaltaisessa työhyvinvoinnin kehittämisessä ja johtamisessa. Vaikuttavuutta syntyy muotoilemalla yhdessä kaikkien keskeisten sidosryhmien kanssa tarvittavat strategian mukaiset rakenteet ja käytännöt. Tämä hyödyttää kumppaneitamme pitkäkestoisesti.

Hanna Heiskanen

Työkykyjohtamisen asiantuntija, Työterveyshoitaja, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen (YAMK)

"Minua kiinnostaa merkityksellinen arvojen mukainen elämä nyt ja tulevaisuudessa, muuttuvassa toimintaympäristössä. Ja miten osa sitä on merkityksellinen työelämä, sopivalla työn imulla ja kestävällä työkyvyllä."

Olen minulle tärkeän teeman ympärillä, kun saan tukea asiakasorganisaatioitamme muotoilemaan työtä sujuvammaksi ja terveemmäksi, johtamaan henkilöstön työkykyä ja määrittämään tavoitteet ja yhteistyömallit yhdessä työterveyshuollon kanssa. Emkinessä minulla on projekteja takana reilut 80. Työskentelytapani on analyyttinen, mutta pragmaattinen, tulevaisuussuuntautunut, ratkaisukeskeinen ja osallistava. Asiakkaamme ovat antaneet minulle palautetta siitä, että tuellani vaikeatkin muutosprosessit etenevät empaattisesti, mutta napakasti aikataulussa kohti tavoitteita. Saamani palautteen perusteella teen enemmän kuin puhun: en lupaa vaan teen. 

Pia Nurme

Operatiivinen johtaja,
TtM, eMBA

040 178 9922
pia.nurme@emkine.fi

Kaipaatko uusia ajatuksia ja ideoita? Tilaa työkykyvinkit sähköpostiisi!

Työkyky on tehtävä

© 2022 Emkine Oy 

Postiosoite

Innopoli 2, Technopolis

Tekniikantie 14

02150 Espoo

Laskutus

Verkkolaskuosoite
003726000324

Y-tunnus
2600032-4

Operaattori
Maventa

Operaattorin välittäjätunnus
003721291126

PDF sähköpostilaskuosoite
26000324@scan.netvisor.fi

Työkyky on tehtävä

© 2022 Emkine Oy 

Postiosoite

Innopoli 2, Technopolis

Tekniikantie 14

02150 Espoo

Laskutus

Verkkolaskuosoite
003726000324

Y-tunnus
2600032-4

Operaattori
Maventa

Operaattorin välittäjätunnus
003721291126

PDF sähköpostilaskuosoite
26000324@scan.netvisor.fi

Käytämme sivustollamme evästeitä analysoidaksemme sivuston suorituskykyä sekä käyttöä.

Evästeet auttavat meitä räätälöimään sekä parantamaan sivustomme sisältöä ja käyttökokemusta.

Tietosuoja