Emkine-tiimi

Annu Voutilainen

Kaupallinen johtaja, Terveystieteiden maisteri (TtM)

050 591 3196


Työterveysyhteistyön ja työkyvynjohtamisen uudistaminen tuottaa yritykselle kuin yritykselle myönteisiä tuloksia. Tulos on asiakasyrityksestä riippuen parempaa taloudellista tulosta ja tekemättömän työn kustannusten laskemista, mutta myös toiminnan ja johtamisen suoraviivaistamista, henkilöstötyytyväisyyttä, helpottunutta rekrytointia ja parempaa imagoa.

Nina Storfors

Asiakkuusjohtaja, Kauppatieteiden maisteri

040 562 4282


Yritykset eivät välttämättä tiedä mitä niiden tulisi lain mukaan ostaa, mitä niiden tulisi ostaa oma organisaatio ja sen tavoitteet huomioiden ja mitä ne sitten loppujen lopuksi saavat – miten vaikuttavia ja kustannustehokkaita niiden ostamat työterveyspalvelut ovat. Tähän me pureudumme koko Emkine-tiimin voimin ja tulokset puhuvat puolestaan.

Antti Lastunen

Hallituksen puheenjohtaja

040 510 6489


Sairaspoissaoloista ja työkyvyttömyydestä johtuvat suorat kustannukset ovat keskimäärin noin 6-7 % palkkasummasta, joka Suomessa tekee vuositasolla noin 5 miljardia euroa. Kaikki se on pois hyvinvoinnista ja maamme kilpailukyvystä.

Me suomalaiset olemme tässä kehittyneiden teollisuusmaiden huonoimmistoa, mikä osittain johtuu siitä, että meillä on puutteita työkyvyn johtamisen kulttuurissa, ja liian harvassa yrityksessä työterveyden panostukset ovat linjassa strategian kanssa. Meidän missiomme ja intohimoinen tavoitteemme on vähentää tätä summaa – tekemättömän työn kustannusta – neljänneksellä (eli yhteensä yli miljardilla) vuoteen 2025 mennessä. Tiedämme sen olevan mahdollista, koska se on ollut asiakkaidemme saavuttama keskimääräinen tulos kun uudistus on viety läpi.

Hanna Heiskanen

Operatiivinen johtaja, Työterveyshoitaja, sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK

050 449 3235


Olen monipuolisella kasvukeskus- ja periferia-alueen työterveysyhteistyön ja työkykyjohtamisen kokemuksella ja osaamisella maustettu Tekijä. Janoan alati uusia virikkeellisiä haasteita ja hahmotan kokonaisuudet nopeasti. Työssäni valmennan HR-päättäjiä osallistamaan organisaation työntekijöitä ja esimiehiä, jotta löydetään se oma konkreettinen menestyskonsepti jolla tavoitteet saavutetaan.

Ulla-Mari Hyötyläinen

Palvelupäällikkö, Työterveyshoitaja, Master of Health Care

044 327 8273


Kun halutaan edistää henkilöstön terveyttä, harvemmin samat pakettiratkaisut sopivat kaikille organisaatioille. Vaikuttavuus voi asiakkaan kannalta jäädä vähäiseksi kun tarpeita ei kohdata. Työssäni autan asiakkaitani juuri heidän tarpeitaan palvelevien työterveyspalveluiden äärelle ja kehittämään toimivia yhteistyömalleja työterveysyhteistyöhön. Osallistavat menetelmät työkykyjohtamisen käytänteiden kehittämisessä tuottavat yritysten kulttuuriin ja arkeen sopivia käytännönläheisiä ratkaisuja. Vaikuttavuus työkykyjohtamisessa syntyy loppujen lopuksi yksinkertaisista teoista, joilla on kuitenkin suuret taloudelliset vaikutukset.

Sarianna Färm-Lahtinen

Palvelupäällikkö, Työterveyshoitaja, johtamisen erikoisammattitutkinto

050 448 6742


Tehtäväni on auttaa asiakkaitani oppimaan, jotta he saavat parhaimman mahdollisen hyödyn ja asiakaskokemuksen työterveyshuollon palveluntuottajalta. Ohjaan heitä näkemään työterveysyhteistyön kannalta juuri heille olennaisimmat asiat, joilla päästään heidän itsensä asettamiin työterveysyhteistyön ja työkykyjohtamisen tavoitteisiin. Vankka substanssiosaaminen, esimiestyö sekä asiakkuuden johtamisen tehtävät ovat antaneet minulle vahvan pohjan auttaa asiakkaitani näiden onnistumisten tarinoissa. Minulle tärkeää on erinomaisen asiakaskokemuksen tuottaminen, ja olen saanut hyvää palautetta siitä, että asiat jotka on luvattu ja yhdessä sovittu tulevat myös tehdyksi.

Satu Alanko

Palvelupäällikkö, Työterveyshoitaja, Master of Health Care

050 505 8867


Autan yritystä ottamaan haltuun ja voimaantumaan työkykyjohtamisen ja työterveysyhteistyön kokonaisuuden kanssa. Vahvuuksiani ovat päämäärätietoisuus, tavoitteellisuus ja vankka työterveyshuollon kokemus. Minua innostaa että yhteistyö tukee yksilötasolla työkykyä ja että toiminnalla on yhteiskunnallinen merkitys.

Helena Miranda

Asiantuntijalääkäri, Lääketieteen tohtori, Työterveyden dosentti


Emkine tarjoaa hienon mahdollisuuden päästä tukemaan suomalaisia yrityksiä tuottamaan mielekkäitä ja kustannusvaikuttavia työterveyshuollon palveluita työntekijöilleen. Omaan laaja-alaista ymmärrystä ja osaamista työterveyden alalta, mutta erityinen missioni ja intohimoni on kehittää kipuoireisen työntekijän työkyvyn tukikeinoja. Paljon on tehtävää, sillä sairauspoissaolot kipuoireiden takia (pääosin TULES-diagnoosilla) ovat Suomessa maailman kärkeä.

Antti Pankakoski

Neuvonantaja, Hallituksen jäsen


Share This