”Mikään ei ole niin käytännönläheistä kuin hyvä teoria” (Kurt Lewin)

Kiia Kuisma

Työkykyjohtamisen asiantuntija

MSSc, sosiologia ja sosiaalipsykologia; MSc, laadun ja johtamisen kehittäminen

Työpaikkojen ja johtamisen kehittämisen kentältä on paljon tutkimustietoa. Sen pohjalta tiedetään, miten muutosta voidaan tukea, jotta saavutetaan pitkäkestoisella tavalla tuottavuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavat hyvät tulokset.  

Sudenkuoppa piilee siinä, että kehittämistyön tulokset eivät juurru elämään arjen työssä. Tällöin panostus kehittämistyöhön on ollut pelkkää puuhastelua.  

Emkinen uudistuvassa palvelukonseptissa lähtökohtana onkin tutkitun tiedon soveltaminen vaikuttavan muutoksen tukemiseksi. Jo nykyisellään Emkinen työtavat pohjautuvat tutkimustietoon vaikuttavasta kehittämistyöstä. Esimerkiksi työprosessimme eri asiakasprojekteissa noudattaa PDCA-sykliä sekä soveltaa projekti- ja muutosjohtamisen teoriaa. Keskiössä on aina ymmärtää asiakkaan nykytilannetta systeemitasolla, jotta ratkaisemme yhdessä asiakkaan kanssa oikeita juurisyitä, ideoimme ja lähdemme toteuttamaan niitä ratkovia ratkaisuja ja varmistamme niiden juurtumisen arjen toimintaan tukien jatkuvaa parantamista.  

Kehittämistyön tulee tähdätä vaikuttavuuteen ja pitkäkestoiseen muutokseen. Vahva tutkimuspohja muutoksen tekemiseen on tärkeä, koska yleinen sudenkuoppa piilee siinä, että kehittämistyön tulokset eivät juurru elämään arjen työssä. Tällöin panostus kehittämistyöhön on ollut pelkkää puuhastelua.  

Jotta työhyvinvointia kehittämällä saavutetaan merkittäviä, pitkäkestoisia vaikutuksia tuottavuuteen, tulee sen lähteä systeemitasolta kohdistuen kulttuuriin ja organisaation eri rakenteisiin sekä niiden yhdensuuntaisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen strategian ja tavoitteiden kannalta. Keskeistä onnistumisen näkökulmasta on ylimmän johdon sitoutuminen työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamiseen. Kaikille työntekijöille ja sidosryhmille luodaan edellytykset työskennellä tällaisessa ympäristössä.  

Kulttuurin muutosta tuetaan siten, että myös valitut lähestymistavat valitaan organisaation tarpeeseen perustuen ja muutosta tehdään asiakasorganisaatiosta käsin eikä kopioida suoraan toista esimerkkiä. Emkinen lähestymistapana onkin organisaatiokohtainen kehittäminen tutkitun tiedon valossa, ei valmiiden työkalujen satunnainen soveltaminen. Kaikkien työyhteisön jäsenten sitoutumiselle tärkeää on päästä itse tekemään muutosta.  

Hyvinvoiva ja sitoutunut työntekijä haluaa, osaa ja pystyy työskentelemään yhteisten tavoitteiden eteen. Jos työntekijöille luodaan edellytykset tehdä hyvää työtä, tuntea ylpeyttä tekemisestään, osallistua ja saada tunnustusta, he sitoutuvat työhönsä ja työnsä parantamiseen.  

Emkinen työssä teoria ja käytäntö kulkevat käsi kädessä ja se raamittaa kehittämistyötä.  

Sudenkuoppa piilee siinä, että kehittämistyön tulokset eivät juurru elämään arjen työssä. Tällöin panostus kehittämistyöhön on ollut pelkkää puuhastelua.  

Kaipaatko uusia ajatuksia ja ideoita? Tilaa työkykyvinkit sähköpostiisi!

Työkyky on tehtävä

© 2022 Emkine Oy 

Postiosoite

Innopoli 2, Technopolis

Tekniikantie 14

02150 Espoo

Laskutus

Verkkolaskuosoite
003726000324

Y-tunnus
2600032-4

Operaattori
Maventa

Operaattorin välittäjätunnus
003721291126

PDF sähköpostilaskuosoite
26000324@scan.netvisor.fi

Työkyky on tehtävä

© 2022 Emkine Oy 

Postiosoite

Innopoli 2, Technopolis

Tekniikantie 14

02150 Espoo

Laskutus

Verkkolaskuosoite
003726000324

Y-tunnus
2600032-4

Operaattori
Maventa

Operaattorin välittäjätunnus
003721291126

PDF sähköpostilaskuosoite
26000324@scan.netvisor.fi

Käytämme sivustollamme evästeitä analysoidaksemme sivuston suorituskykyä sekä käyttöä.

Evästeet auttavat meitä räätälöimään sekä parantamaan sivustomme sisältöä ja käyttökokemusta.

Tietosuoja