Huomioi Kelan tuleva korvauskäytännön muutos

Annu Voutilainen

Emkine Oy

Huomioi Kelan tuleva korvauskäytännön muutos työnantajan maksamien työterveyspalveluiden nettokustannuksiin


Kelan korvauskäytännöt työterveyshuollon palveluostoista muuttuivat 1.1.2020 alkaen. Uudistuksen myötä korvauskäytäntö muuttui siten, että Kela korvaa ensisijaisesti ennaltaehkäiseviä KL1-palveluiden hankintaa ja mikäli korvattavasta enimmäismäärästä jää jäljelle, korvataan sairaanhoidollisia KL2-kustannuksia maksimissaan 169,44€/hlö/v.

Laskimme mitä muutos käytännössä merkitsee

Käytännössä muutos vaikuttaa useissa yrityksissä nettokustannuksen kasvuun. Näin käy yrityksissä, joissa ennaltaehkäisevien KL1-palveluiden osuus ostosta on matala ja sairaanhoidollisten KL2-palveluiden osuus korkeahko. Tämän tyyppinen tilanne on kokemuksemme mukaan usein muun muassa asiantuntijaorganisaatioissa (esimerkki 1).

Nettokustannukset voivat myös vähentyä, mikäli yrityksessä sairaanhoidon palveluostot ovat maltilliset ennestään ja ennaltaehkäiseviä palveluita hankintaan järkevästi. Työnantajilla, jotka jo entuudestaan hankkivat ennaltaehkäiseviä palveluita runsaasti, kuten tyypillisesti voi olla esimerkiksi teollisuuden aloilla (esimerkki 2), saattaa nettokustannus pienentyä.

Laskelmissa ei oteta huomioon mahdollisia työterveyspalveluiden hinnankorotuksia tai palvelukäytön nousua.

Esimerkki 1 Nettokustannus kasvaa

1000 henkilön organisaatio, jossa kokonaisuudessaan työterveyshuollon palveluostot 500 000€ vuodessa, 500€/hlö/vuosi. Kelan korvaushakemukseen merkittävä KL1/KL2 suhde on 30%/70%.

Vuonna 2019 yritys voi saada korvauksia työterveyshuollon ostoistaan yhteensä 226 050€, jolloin yrityksen maksettavaksi on jäänyt 273 950€:n nettokustannukset.  Vuoden 2020 palveluostoista Kelan korvaus on maksimissaan 183 500 euroa, jolloin työterveyshuollon palveluostojen nettokustannus nousee 42 550 euroa ja yrityksen maksettavaksi jää 316 500€.

Esimerkki 2 Nettokustannus laskee

1000 henkilön organisaatio, jossa työterveyshuollon palveluostot ovat 1 000 000€ vuodessa, eli 1000€/hlö/vuosi ja KL1/KL2 suhde 50%/50%

Vuonna 2019 Kelan korvausten maksimimäärä on 228 750€ ja vuoden 2020 ostojen osalta uudella korvauskäytännöllä 254 160€, jolloin Kelan maksimikorvausten jälkeen yrityksen työterveyshuollon palveluostojen nettokustannus vähenee 25 410 euroa vuodessa.

 

Huomioitavaa

Kela ei korvaa kaikkia ennaltaehkäiseviä ja vaikuttavaksi havaittuja palveluita. On kuitenkin usein suositeltavaa, että yritys ostaa vaikuttavia ennaltaehkäiseviä palveluita ja riittävät työkykyisyyttä tukevat sairaanhoidolliset palvelut. Omaa työterveyshuollon kumppania kannattaa pyytää selvittämään mitä vaikutuksia työkykyisyyteen kullakin ostettavalla sisällöllä on. Vaikka normiohjanta muuttuu, ei ole tarkoituksenmukaista lisätä tai vähentää vaikuttavista ja yrityksen työkykyisyyttä edistävistä palveluista vain ohjannan muutoksen vuoksi. Ennaltaehkäiseviä KL1-palveluita ei tule ostaa lisää vain sen vuoksi, että korvauskäytäntö muuttuu, vaan ostettujen palveluiden tulee olla vaikuttavia ja niiden tulee lisätä henkilöstön työkykyisyyttä.

Ota yhteyttä

Lähteitä:

https://www.kela.fi/tyonantajat-korvattava-tyoterveyshuolto

https://www.kela.fi/tyonantajat-tyoterveyshuolto-korvauksen-maara#tyokyvynhallinta

https://www.kela.fi/ajankohtaista-tyonantajat/-/asset_publisher/Y8xAYtXxE3Kt/content/tyoterveyshuollon-kustannukset-kasvoivat-maltillisesti

Työkyky on tehtävä

© 2022 Emkine Oy 

Postiosoite

Innopoli 2, Technopolis

Tekniikantie 14

02150 Espoo

Laskutus

Verkkolaskuosoite
003726000324

Y-tunnus
2600032-4

Operaattori
Maventa

Operaattorin välittäjätunnus
003721291126

PDF sähköpostilaskuosoite
26000324@scan.netvisor.fi

Työkyky on tehtävä

© 2022 Emkine Oy 

Postiosoite

Innopoli 2, Technopolis

Tekniikantie 14

02150 Espoo

Laskutus

Verkkolaskuosoite
003726000324

Y-tunnus
2600032-4

Operaattori
Maventa

Operaattorin välittäjätunnus
003721291126

PDF sähköpostilaskuosoite
26000324@scan.netvisor.fi

Käytämme sivustollamme evästeitä analysoidaksemme sivuston suorituskykyä sekä käyttöä.

Evästeet auttavat meitä räätälöimään sekä parantamaan sivustomme sisältöä ja käyttökokemusta.

Tietosuoja