Työelämän arvotesti

Palvelu alkaa muutosdynamiikan selvittämisellä

 • Arvot suuntaavat toimintaamme
 • Työelämän arvotesti tuo esille henkilöstön arvojen sijoittumisen nelikenttään:
  • avoimuus muutokselle,
  • pyrkimys pysyvyyteen,
  • muiden huomiointi,
  • itsensä korostaminen
 • Arvojen tunnistaminen edistää henkilöiden välistä kanssakäymistä ja johtamista erityisesti muutostilanteissa
Share This