Tietosuojaperiaatteet

Yhteyshenkilö rekistereitä ja tietosuojaa koskevissa asioissa

Yhteyshenkilölle voidaan esittää erilaisia henkilötietojen käsittelyä koskevia tiedusteluja.

Hanna Heiskanen
hanna.heiskanen@emkine.fi

Toimintamme luonne ei edellytä tietosuojavastaavan nimittämistä.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja Yrityksen tietoturva

Emkinen tietoturva on hoidettu asianmukaisesti ottaen huomioon kulloinkin voimassa olevat säädökset ja ohjeistukset. Yksityiskohtaiset toimintatavat on kuvattu jatkuvuudenhallintaohjeistuksessa.

Käytämme ainoastaan asetukset täyttäviä sovelluksia. Jos käytämme tiedon käsittelijöitä tai alihankkijoita on palvelusopimukset laadittu asianmukaisella tavalla.

Rekisteröityjen oikeudet

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

Tietojenkäsittelysopimus

Rekisteriseloste Asiakas- ja Markkinointirekisteri

Tämä tiedosto sisältää tiedot Emkinen  Asiakas- ja Markkinointirekisteristä Henkilötietolaki (523/1999) 10 §  mukaisesti.

Rekisteriseloste Kumppanirekisteri

Tämä tiedosto sisältää tiedot Emkinen Kumppanirekisteristä Henkilötietolaki (523/1999) 10 §  mukaisesti.

Share This