Kyllä, työnantaja voi itse vaikuttaa sairauspoissaolojen määrään

- ja yrityksen koosta riippumatta niin kannattaa myös tehdä, sillä kustannusvaikutus on kokemustemme mukaan ollut - alasta, mutta ei yrityksen koosta riippuen - viidestäsadasta tuhanteen euroon työntekijää kohti vuosittain.

Voit siitä itse laskea mitä se tekisi teidän tuloksessanne.

Säästöjä alkaa muodostua heti – siis jo ensimmäisenä vuonna – kun toimintamalleja muutetaan.

Mitä sinun pitäisi tehdä toisin:

  • Johda työkykyä tavoitteellisesti yrityksesi liiketoimintaa tukien
  • Toimi systemaattisesti ja seuraa ydinmittareita
  • Johda työkykyä ennakoiden
  • Tee vaikuttavaa yhteistyötä työterveyshuollon ja työeläkevakuuttajan kanssa
  • Toimi tehokkaasti työnantajan roolissa ja hyödynnä kumppanuudet

Kuinka siihen päästään:

  1. Analysoimme yhdessä yrityksesi toimintaympäristön nykytilan ja käytössä olevat toimintamallit.
  2. Kartoitamme mitkä työterveyspalvelut oikeasti tukevat yrityksesi menestystä ja mitä toimenpiteitä tulisi tehdä, jotta kustannuksia voidaan ennaltaehkäistä.
  3. Laadimme selkeät toimintatavat, sekä määrittelemme roolit ja vastuut työkyvyn johtamiseen. Jos sinulla on työntekijöitä, heidän työkykyynsä tulisi suhtautua samalla vakavuudella kuin muihinkin resursseihin.
  4. Näistä toimenpiteistä seuraa se, että sinulla on käytössäsi seurattavat mittarit, joista näet myös millaisia tuloksia työkykyjohtaminen tuottaa liiketoiminnalle.

Mitä seuraat, sitä voit myös parantaa.

Kysy lisää 50-250 hengen yrityksille suunnatusta palvelukokonaisuudestamme

Share This