TYÖKYKYJOHTAMISEN STRATEGIA

Analysointi

Analysoimme asiakkaidemme työkykyjohtamisen toimintaympäristön. Analyysin perusteella asiakas saa asetettavakseen selkeät tavoitteet, joiden myötä työterveysyhteistyötä ja työkykyjohtamista uudistetaan vastaamaan yrityksen tarpeita. Uudistustarpeet ja tavoitteet tukevat yrityksen liiketoiminnan kokonaistavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla.

Työelämän arvotesti

Analyysin lisäksi on mahdollisuus selvittää työelämän arvotestillä työyhteisön muutosherkkyys ja henkilöstön työelämää koskevat arvot. Työelämän arvotestin tulosten perusteella saadaan selkeä kuva siitä, millaista työkyvyn johtamista henkilöstö arvostaa ja miten implementoida muutos organisaatiossa.

TYÖTERVEYSYHTEISTYÖN UUDISTAMINEN

Kilpailutus

Tarvittaessa etsimme asiakkaallemme parhaan työterveyskumppanin kilpailuttamalla työterveyshuollon palvelut. Ennen kilpailuttamista autamme asiakkaitamme asettamaan laatukriteerit huomioiden asiakkaan tarpeet työterveysyhteistyölle ja työkykyjohtamiselle sekä uudistukselle asetetut tavoitteet. Kilpailutamme palvelut asiakkaallemme avaimet käteen periaatteella.

Sisältö

Uudistamme työterveyspalveluiden sisällön, rahavirrat ja vaikuttavan yhteistyön selkeiksi käytännön toimintaa koskeviksi suosituksiksi. Työterveyshuollon sopimus ja toimintasuunnitelma uudistuu palvelumme myötä kustannustehokkaiksi sisällöiksi, jotka tukevat asiakkaamme strategiaa ja käytännön johtamista.

Asetamme asiakkaamme kanssa toiminnalle ydinmittarit, joiden avulla  asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Mittarit kertovat selkeästi esimiehille, HR:lle ja yritysjohdolle terveyden ja työkykyjohtamisen tilan ja niiden seuraukset liiketoimintaan.

Seuranta

Muutoksen seuraaminen on uudistuksen jälkeen yksinkertaista ja läpinäkyvää. Asetettujen mittareiden muutoksen seurantaan asiakas saa ohjaustaulun, josta toiminnan tulokset on luettavissa. Muodostamme asiakkaamme kanssa terveyden ja työkyvyn johtamiseen selkeät vastuut ja roolit suhteessa sidosryhmiinsekä selkeän agendan tukemaan ohjausryhmävalmistelua ja päätöksenteon johdonmukaisuutta.

TYÖKYKYJOHTAMISEN JALKAUTTAMINEN

Mentorointiohjelma

Muutoksen mentorointiohjelma sisältää uudistuksen kannalta oleellisten asioiden esiin nostamisen ja muutoksen valmentamisen sekä korjaavien toimenpiteiden mentoroinnin. Muutoksen johtaminen käytäntöön keskittyy oleellisiin asioihin, joilla asetetut liiketoimintaa tukevat tavoitteet saadaan aikaiseksi. Mentorointi lisää asiakasyrityksen omaa osaamista uudistetussa, vaikuttavia käytänteitä sisältävässä, työkykyjohtamisessa ja osaaminen siirtyy asiakkaalle itselleen.

Auditointipalvelu

Auditointipalvelumme myötä saat tehokkuutta työkykyjohtamisen yhteistyöhön, työterveyshuollon palveluiden ja työhyvinvointipalveluiden  tuottajien kanssa työskentelyyn. On tärkeää, että kaikki kumppanit työskentelevät samojen tavoitteiden eteen tuloksellisesti ja että työskentely keskittyy oleellisiin seikkoihin.

Auditointipalvelumme myötä saat tehokkuutta työkykyjohtamisen yhteistyöhön, työterveyshuollon palveluiden ja työhyvinvointipalveluiden  tuottajien kanssa työskentelyyn. On tärkeää, että kaikki kumppanit työskentelevät samojen tavoitteiden eteen tuloksellisesti ja että työskentely keskittyy oleellisiin seikkoihin.

Uudelleen muotoilu

Työkykyjohtaminen nousee uudelle tasolle ja henkilöstön ja esimiesten sitoutuminen oman organisaation käytänteisiin lisääntyy merkittävästi, kun työkykyjohtamiseen liittyvät käytänteet muotoillaan uudestaan henkilöstöä ja esimiehiä osallistaen. Muotoilemme asiakkaidemme käytänteet lean-oppien mukaisesti, niin että käytänteistä tulee selkeitä, läpinäkyviä ja tehokkaita.  Organisaation omia resursseja uudistamiseen käytetään vain tarvittavilta osin ja tuotamme lopputuloksina selkeät visuaaliset askeleet muotoilluista käytänteistä, joihin henkilöstön ja asiakkaan on kumppaneiden on helppo sitoutua.

Valmennus

Esimiesten työkykyjohtamisen valmennusohjelmassa valmennamme asiakkaidemme esimiehet työkykyjohtamisen mestareiksi. Etä- ja lähivalmennus niin pienryhmille kuin yksittäisille esimiehille toimii monenlaisiin henkilöstöjohtamisenhaasteisiin

Yhteistyö

Henkilövakuuttamisen analyysi on tärkeä tehdä aika ajoin. Emkinen yhteistyökumppani voi asiakkaidemme tarpeen vaatiessa auttaa analysoimaan yrityksen vakuutettavat riskit sekä laatimaan laadukkaan ja taloudellisesti tehokkaan vakuutuskokonaisuuden. Kumppanuuden myötä asiakkaamme saavat näkemyksen myös vakuutettavien riskien tunnistamiseen, vakuuttamissuunnitelman laatimiseen ja riskien kattamiseksi ja kilpailuttamisprosessin avulla markkinaehtoisten vakuutusten saamiseen riskien suojaamiseksi

Emkine

Kiinnostuitko palveluistamme? Ota meihin yhteyttä. Palvelemme mielellämme!

Share This