Leena Kreus

”Unelmani suomalaisesta työelämästä on, että jokaisella olisi hallussaan oma perustehtävä, tahto ja kyky työhön, työpaikalla sujuvat työprosessit ja hyvä porukkahenki.”

Olen työnkehittäjä. Ensimmäisiä työpaikkojani oli vastuu puolustushallinnon siivoustoimesta. Kasarmisiivouksessa siirryttiin kuivaharjauksesta kosteamoppaukseen kaikissa varuskunnissa. Eri puolilla Suomea siivoojien epätasaisesti jakautunut työmäärä mitoitettiin ja jaettiin siivousalueet uudelleen. Siivoustyö koneellistettiin ja nykyaikaistettiin.

Yli kolmenkymmenen vuoden työnkehittämisen kokemuksella haluan auttaa asiakkaitamme työn tuottavuuden parantamisessa ja oman toimintansa kehittämisessä tuottamalla aidosti arvoa asiakkaalle juuri niissä asioissa, jotka ovat asiakkaan liiketoiminnassa tärkeitä. Siitä syntyy työn iloa niin asiakkaalle kuin itsellenikin.

Uskon että haastavimmatkin ongelmat ovat ratkaistavissa ja että uusia erilaisia toimintamalleja on aina rakennettavissa. Uskon jatkuvaan oppimiseen ja yhdessä tekemisen voimaan.

Tätä työtä haluan tehdä työurani loppuun asti.

Share This