Kirsi

Kirsi Hartikainen

“Haluan olla Emkinen huipputiimimme kanssa mukana “talkoissa”, joilla on tärkeä päämäärä pitää yritykset kilpailukykyisinä ja työntekijät työkykyisinä nyt, sekä tulevaisuudessa vaikuttavan työterveysyhteistyön avulla. Vahva haluni on myös kehittyä asiantuntijana ja oppia paljon uutta työkykyjohtamisen prosesseista sekä yhteistyöstä yritysten kanssa.”

Työterveyshuollossa tehdyn pitkän työurani aikana olen nähnyt työelämän nopean muutoksen, työssä itsessään, työhyvinvoinnissa ja työterveysyhteistyössä. Yhteisesti sovitut työkykyprosessit sovittujen mallien mukaisesti oikea-aikaisesti tuotettuna ja yhteistyön jatkuva tarkastelu ja mittaaminen ovat kultaakin arvokkaimpia asioita koko yritykselle. Työkykyjohtaminen on lähellä sydäntäni ja haluankin olla omalla työpanoksellani huipputiimimme kanssa auttamassa yhteistyökumppaneitamme, jotta he saavuttavat omat asetetut tavoitteensa, jaksavat hyvin työssään ja kokevat vahvaa sitoutumista omaan työhönsä motivoitumisen, sekä työnilon kautta.
Oikeanlaisilla tavoitteilla ja tiedolla johtamisella voidaan saavuttaa päämäärä vaikuttavammin!

Share This