Helena Lehkonen

“Tarvitaan uudenlaista työkykyjohtamista, jossa työelämän arvot ja henkilön arvot saadaan parhaan mukaan vastaamaan toisiaan.”


”Työkyky koostuu osaamisesta, motivaatiosta ja halusta sekä koetusta terveydestä. Kun kaikki nämä ovat kohdallaan, voidaan sanoa kokonaisvaltaisen työkyvyn olevan kunnossa. Itseäni kiinnostaa motivaation ja halun merkitys koettuun työkykyyn. Erityisesti nyt, kun uudet milleniaali-sukupolvet tulevat työelämään, on kokemus työn merkityksellisyydestä keskeinen työssä jaksamisen elementti. Tarvitaan uudenlaista työkykyjohtamista, jossa työelämän arvot ja henkilön arvot saadaan parhaan mukaan vastaamaan toisiaan.

 

Työelämän arvotestin (testi kohdassa “Materiaalit”) kautta syntynyt ymmärrys organisaation henkilöstön arvoista mahdollistaa jokaisen esimiehen kasvamaan uuden sukupolven johtajaksi. Arvot toimivat motivaation lähteenä. Kun johtaja tuntee henkilökunnan arvomaailman, on motivoiminen helpompaa. Koen erityisen tärkeänä ja motivoivana tekijänä mahdollisuuden saada olla tässä kehityksessä mukana osana Emkinen asiantuntevaa tiimiä. ”

 

Share This