Lähtötilanne

Kattotutka Oy on valtakunnallinen kattopalveluihin ja -tuotteisiin keskittynyt yhtiö. Perimmiltään työterveyshuollon palveluiden uudistamiseen ajoi halu saada vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta aikaan työterveysyhteistyön ja työkykyjohtamisen uudelleenmuotoilulla.

Ratkaisu

Emkine auttoi Kattotutkaa uudistamaan työterveysyhteistyön sisältöä ja työkykyjohtamisen käytänteitä. Kilpailutimme toimijat, uudistimme sopimuksen sisällön ja lisäsimme toimintasuunnitelmaan yhteistyökäytänteet. Yhteismuotoilimme työkykyjohtamisen käytänteitä ja muutimme työterveyshuollon yhteistyökäytänteitä osallistaen esimiehiä, henkilöstön edustajia ja palveluntuottajaa.

Vaikutukset

Kattotutka on ollut tyytyväinen yhteistyöhön Emkinen kanssa. “Emkine tuotti Kattotutkalle suurta lisäarvoa työterveyshuoltosopimuksen kilpailuttamiseen, sopimuksen sisällön tarpeiden mukaiseen räätälöintiin sekä työterveyshuoltoyhteistyön tehostamiseen ja mittaamiseen.

Myös korvaavan kevennetyn työn käytäntöjen rakentamisessa sairausloman vaihtoehdoksi sekä varhaisen tuen mallin täsmentämisessä Emkinen asiantuntijapanos oli meille erittäin merkittävä”, sanoo Kattotutkan varatoimitusjohtaja/ henkilöstöpäällikkö Heikki Kumpulainen. “Yhteistyö Emkinen kanssa oli sujuvaa. He ovat oman alansa ammattilaisia.”

Share This