Lähtötilanne

Emkine auttoi Hätäkeskuslaitosta uudistamaan työterveysyhteistyönsä. Hätäkeskuslaitoksen työ on ymmärrettävästikin hyvin paineistettua sekä kuormittava ja henkilöstöpäällikkö Antti Koskelan mukaan heidän sairauspoissaolonsa ovat erittäin suuret. Tämä seikka ajoi uudistamaan palveluita. Erityisesti apuja tarvittiin henkiseen hyvinvointiin ja työterveyden tukimuotoihin.

Ratkaisu

Emkine auttoi uudistamaan työterveyshuollon yhteistyön sekä kilpailuttamaan palvelut. Hätäkeskuslaitoksella myös yhteismuotoiltiin työterveyden tukimuotoja uudenlaisiksi ja uudistettiin hoitopolkuja. Lisäksi yhteistyössä muotoiltiin aktiivisen työkykyjohtamisen käytänteitä. Koskela sanoo, että myös henkilöstöä osallistettiin uudistukseen, sillä päätöksiä ei haluttu tehdä pelkästään johdossa.

Emkinen avulla Hätäkeskuslaitos sai menestyksekkään työkykyjohtamisen avaimet käteensä, ja näin ollen pystyi ottamaan kuskin paikan oman työkykynsä aktiivisessa johtamisessa.

Vaikutukset

“Valitsimme Emkinen työterveyshuollon palveluiden kilpailutukseen, jotta saamme tehtyä kilpailutuksen ammattitaitoisesti ja laadukkaasti. Uudistuksen prosessi oli toimiva ja Emkine toi rohkeutta toimintaamme sekä loi uskoa ja luottamusta siihen, että teemme oikeanlaisia asioita”, sanoo Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöpäällikkö Antti Koskela.

Suurimmaksi arvoksi Koskela mainitsee nimenomaan Emkinen tuoman uskon omaan toimintaan. “Hankkeemme on vielä kesken, ja jäämme seuraamaan, millaisia vaikutuksia uudistuksella on toimintaamme”, Koskela lisää.

Share This