Lähtötilanne

CAP-Group Oy on Pohjoismaiden suurin ja vahvasti kasvava kuljettajakoulutusyritys. CAP on saanut tukea Emkineltä työterveysyhteistyön ja työkykyjohtamisen kehittämiseen jo kolmen vuoden ajan. Alun perin työterveyshuollon palveluiden uudistamisen taustalla on ollut yrityksen voimakas kasvu ja kasvutavoitteet, ja CAP kaipasi asiantuntevaa kumppania huolehtimaan, että henkilöstötyön osaaminen säilyy tekemisessä mukana työterveyshuollon ja työkykyjohtamisen osalta.

Ratkaisu

Emkine auttoi CAP:ia työkykyjohtamisen toimintasuunnitelman uudistamisessa. Emkine auttoi kartoittamaan ja määrittelemään työterveysyhteistyön tarpeita, ja tämän lisäksi tavoitteet yhteismuotoiltiin sekä katsottiin, että työterveyshuolto vastaa näitä tavoitteita. Emkine toi asiantuntemustaan myös sopimuksen sisältöön liittyen, kun sopimusta muutettiin ja laskutuksen oikeellisuudesta huolehdittiin. 

Vaikutukset

CAP-Group Oy:n koulutuksesta, laadusta ja HR:stä vastaava Sampsa Lindberg sanoo, että he ovat olleet erittäin tyytyväisiä Emkinen tapaan toimia ja että yhteistyö Emkinen kanssa on tuonut konkreettisia hyötyjä niin taloudellisessa mielessä, kuin työterveysyhteistyön sisältöönkin liittyen. Toimintasuunnitelman tavoitteet toteutuvat paremmin yhteistyön seurauksena: “Emkine pystyi tarjoamaan kokonaisvaltaisen paketin työterveyshuollon uudistamiseen ja tuomaan omalla asiantuntijuudellaan työterveyshuollon järjestelmistä sekä sopimusteknisistä asioista arvoa toimintaamme. Emkinen korvaamattomat suhteet palveluntuottajaan olivat avainasemassa uudistuksessa”, sanoo Lindberg.

Lisäksi Lindbergin mukaan Emkinen tapaan toimia ollaan erittäin tyytyväisiä: “Apu on aina nopeasti ja helposti saatavilla, kun sitä tarvitaan ja Emkine vie dynaamisesti asioita eteenpäin, sekä aikatauluissa pysytään. Emkine on myös aina vahvasti asiakkaidensa puolella, huomioi tarpeemme ja kohtelee tasapuolisesti myös meitä asiakkaanaan, vaikka olemmekin pienempi toimija”. “Lisäksi työterveyshuollon osaaminen on myös itsellämme parantunut merkittävästi ja tietämyksemme on lisääntynyt yhteistyön aikana: nyt meillä on ymmärrys työterveyshuollon sopimuksesta ja osaamme vaatia sovituissa asioissa pysymistä”, Lindberg sanoo.

Share This