Tuottava työkykyjohtaminen henkilöstöhallinnon ja työsuojelun yhteistyöllä

Työkykyjohtaminen on parhaimmillaan toimivaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Se on strategista, tavoitteellista ja mitattavaa. Eri toimijoiden käytännön yhteistyö saattaa kuitenkin tuoda omat haasteensa.

Kuulostaako alla oleva tutulta?

 • Työkykyjohtamisen näkökulmasta henkilöstöhallinnon ja työsuojelun tavoitteet ja mittarit voivat olla osin tai täysin erilaisia.
 • Työtapaturmatapausten työkykyjohtaminen ja sairausperusteinen työkykyjohtaminen tapahtuvat eri paikoissa.
 • Tieto ei kulje henkilöstöhallinnon ja työsuojelun välillä eikä ulkoisille työterveyshuollon ja työturvallisuuden kumppaneille.
 • Päätöksiä ei päästä tekemään oikea-aikaisesti.
 • Kustannukset ylittyvät, työkykyjohtamisen toimenpiteissä ollaan myöhässä, työkykyjohtaminen ei tuo tuloksia.

Rakennusalalla ratkaisuksi on löydetty vaikuttavaksi osoitettu, työkykyjohtamiseen sovellettu allianssiyhteistyön Big Room-työskentelytapa.

 • Työskentely tapahtuu digitaalisella pilvialustalla ja yhteisissä työpajoissa, mikä on tuottava tapa työskennellä, löytää ketterästi ratkaisuja ja tehdä päätöksiä.
 • Työskentelytapa tuo vuorovaikutusta työsuojelun ja henkilöstöhallinnon sekä näiden ulkoisten kumppaneiden välille, vaikka aina ei kohdatakaan kasvotusten.
 • Big Room -työskentelytapa saa ihmiset työskentelemään yhdessä yli organisaatiorajojen mahdollistaen vaikuttavan työkykyjohtamisen.
 • Big Room -työskentelyn keskeiset hyödyt ovat siinä, että se tuo oikeat tahot siiloista luottamukselliseen yhteistyöhön mahdollistaen suoran ja nopean tiedonvaihdon.
 • Yhteistyö mahdollistaa yhdessä oppimisen ja kehittymisen, mikä tuo yhteisen ymmärryksen työkykyjohtamisen tavoitteista, mittareista ja keinoista.
 • Työkykyjohtamisessa Big Room -työskentelyllä panostetaan johtamiseen, yhteismuotoiluun ja eri tahojen osallistamiseen, innovaatioihin ja tuloksentekokykyyn.

Kirjoittaja: Hanna Heiskanen

Share This