Veritas ja Emkine -yhteistyöpilotti: Vaikuttavaa työterveysyhteistyötä ja työkykyjohtamista

Veritas ja Emkine -yhteistyöpilotti: Vaikuttavaa työterveysyhteistyötä ja työkykyjohtamista

 

Veritas toteutti yhdessä Emkinen kanssa Veritaksen kolmelle asiakasyritykselle työkykyjohtamisen projektin syksyllä 2019. Projektissa keskityttiin vaikuttavuuden lisäämiseen työkykyjohtamisessa. Projekti kesti neljä kuukautta ja sinä aikana muotoiltiin yhteistyössä yritysten kanssa palveluhankintojen johtaminen, toimintamallit ja yhteistyö tiiviimmäksi, systemaattisemmaksi ja vahvistettiin kumppaneiden välillä roolit johtamisessa selkeämmiksi.

Kaikki projektiin osallistuneet yritykset raportoivat saaneensa kattavamman kuvan työkykyjohtamisesta. He saivat toimintaympäristöanalyysin perusteella käsityksen mitä osa-alueita kunkin on hyvä lähteä kehittämään ja millä mittareilla onnistumista tulee mitata.

Yritysten edustajat kokivat, että oli hyödyllistä olla samassa ryhmässä kolmen eri yrityksen kesken. Projektin koettiin kehittäneen HR-osaamista ja tuoneen yritykselle yhteisen suunnan uusien työkykyjohtamisen toimintamallien jalkauttamiseen.

Opit projektista:

  • Tarvitaan yhteistä aikaa johdon, esimiesten ja henkilöstön edustajien kesken miettiä työkykyjohtamisen toimintamalleja, tuloksellisuutta ja kehittämistä
  • Tärkeää on miettiä koko kokonaisuus kerralla. Yhteistyö ja palvelusisällöt työterveyden ja henkilövakuuttajien kanssa liiketoimintaan ja yrityskulttuuriin peilaten
  • Projektiin kannattaa resursoida riittävästi avainhenkilöitä koko projektin ajaksi, ei vain toimintamallien muotoiluun. Käytetty aika projektiin tulee monin kertaisena takaisin parempana työkykyisyytenä.

 

Ota yhteyttä

 

 

 

Share This