Sitouttamalla tuloksia työterveysyhteistyöhön ja työkyvyn johtamiseen

Haluatko kehittää nyt ja jatkuvasti työkyvyn johtamista ja työterveysyhteistyötä vaikuttavammaksi kohti asettamiasi tavoitteita, mutten mietit miten sen voisi tehdä?

Kuulostaako tutulta?

 1. Suunnitteletteko ja ideoitteko, mutta jalkautus välillä jää pienemmälle huomiolle?
 2. Onko nykyisissä yhteistyömalleissanne hukkaa ja poikkeamia?
 3. Eikö yhteistyökäytänteitänne ole avattu läpinäkyvästi roolittaen askel askeleelta?
 4. Onko teillä sisäisessä yhteistyössä ja tiedottamisessa kehitettävää?
 5. Huomaatteko, että teillä ratkotaan vastaan tulleita ongelmia, vaikka ongelmat olisi voitu ratkoa ennakoimalla toimintaympäristön muutokset?
 6. Onko HR:n kosketuspinta henkilöstön arkeen kaukainen?
 7. Haluatteko nähdä kokonaisuuksia ja johtaa kokonaisuutta?
 8. Haluatteko pois siiloista yhteistyöhön ja lisätä luottamusta yhteistyöhön?
 9. Haluatteko lisätä yhteistä oppimista ja kehittymistä tiiminä?

Miten ratkaista?

 1. Henkilöstön ja työterveyskumppanin osallistaminen yhteistyömallien muotoiluun palvelumuotoilun keinoin kokeneen fasilitaattorin palvelemana.
 2. Osallistaminen yhteismuotoiluun sitouttaa työntekijöitä ja työterveyskumppania yhteisten toimintamallien mukaiseen yhteistyöhön ja jalkauttamiseen käytetyt resurssit voi ohjata yhteistyön tekemiseen kohti asetettuja tavoitteita.
 3. Työntekijät oman työnsä asiantuntijoina tuovat osallistumalla niitä herkullisimpia ideoita, joista jalostuu uusia innovatiivisia ja vaikuttavia yhteistyökäytänteitä.
 4. Kun henkilöstöä osallistetaan yhteismuotoiluun, tuloksena syntyy toimintatapoja ja yhteistyömalleja, jotka takaavat parhaan mahdollisen työntekijäkokemuksen, esimieskokemuksen ja HR:n kokemuksen työterveysyhteistyössä ja työkyvyn johtamisessa.
 5. Yhteismuotoilu mahdollistaa erilaisille työntekijöille eli elinikäisille oppijoille erilaisia tapoja sisäistää yhteistyö konkreettiseksi tavaksi toimia. Keinona on lopputuloksen animointi videona visuaalisille oppijoille, kinesteettisille oppijoille yhteismuotoilu tarjoaa tekemisen kautta oppimista ja auditiiviselle oppijoille oppimisen mahdollistaa tarinallistaminen.
 6. Yhteismuotoilun jälkeen työterveys- ja työkyvyn johtamisen yhteistyötä kannattaa jatkaa modernilla tavalla virtuaalisesti yhteisöllisellä työalustalla osallistaen kaikki osapuolet.

Jäikö silti kysymyksiä? Otathan yhteyttä: www.emkine.fi/yhteys

Kirjoittaja: Hanna Heiskanen

Share This