Työelämää koskevat arvot

Työelämää koskevat arvot vaikuttavat vahvasti päätöksentekoomme, motivaatioomme ja työmme tuloksiin sekä organisaation menestykseen

 Miten mukavaa voisikaan olla tehdä työtä vain samalla tavalla ajattelevien ja toimivien henkilöiden kanssa organisaatiossa, jonka arvot vastaavat omia arvojamme ja tärkeimmät arvot vielä arvotetaan samalla tavalla. Arki rullaisi ja työn tulokset puhuisivat puolestaan. Valitettavasti tämä ei ole mahdollista, eikä olisi todennäköisesti tuloksellistakaan. Työelämää koskevista arvoista ja organisaation arvoista kannattaa keskustella säännöllisesti työpaikoilla. Miten yrityksen arvot näkyvät työn arjessa ja päätöksenteossa, toimimmeko työssä omien arvojemme mukaisesti vai ovatko arvomme jatkuvasti ristiriidassa toimintamme kanssa? Tuommeko asiakkaillemme ja toisillemme lisäarvoa työskentelemällä arvojemme mukaisesti? Jokapäiväiset työn vaatimukset asettavat meidät toisinaan pohtimaan miten viedä työtä eteenpäin, tuoda ratkaisuja ja johtaa muutosta, siten että kaikki voivat tehtävään sitoutua ja muutos onnistuu. Ovatko valintani organisaation arvojen mukaisia ja pystytäänkö meillä sitoutumaan kulloinkin tehtäviin valintoihin?

Helena Lehkonen (KT) on tutkinut työelämää koskevia arvoja, arvojohtamista ja hiljaista tietoa. “Arvot ja motivaatio linkittyvät yhteen. Tiimien toiminnassa omien ja toisten arvojen ymmärtäminen on tärkeää, kun tunnet henkilöstön arvot, pystyt myös paremmin motivoimaan ja innostamaan heitä. Henkilöstön arvojen ei pidä olla samanlaisia. Tärkeää on kunnioittaa, arvostaa, keskustella ja kuulla toisiamme työpaikoilla. Erilaiset arvot ovat rikkautemme. Sopiva määrä eri arvopohjalla toimivia henkilöitä takaa tiimin toiminnan kannalta parhaan tuloksen. Ymmärrys kunkin henkilön ja yrityksen arvoista saa meidät toimimaan yhdessä, työhyvinvointi, motivaatio ja tulos paranevat.” kertoo Helena.

 Helena Lehkosen Työelämän arvotesti on toimiva työväline arvojen selvittämiseen. Työelämän arvotesti mahdollistaa arvojen tunnistamisen ja lisää ymmärrystämme. Arvotestin tulokset auttavat myös esimiehiä ja johtoa toimimaan arvojen mukaisesti ja siten lisäämään työhyvinvointia ja työmotivaatiota. Itse testin tekemiseen kuluu aikaa kultakin henkilöltä noin 5-10 minuuttia. Kukin vastaaja saa testistä omia työelämän arvoja koskevat tuloksensa. Lisäksi esimies ja yritysjohto saavat omaa henkilöstöä koskevan ryhmätasoisen yhteenvedon. Yksilö- ja tiimitasolla työelämän arvotestin tuloksia voi hyödyntää kehityskeskusteluissa. Esimiehen ja tiimin kanssa on hyvä yhdessä pohtia, miten työtä voisi muokata vastaamaan entistä paremmin sinun ja tiimin arvoja. Yrityksen johto saa myös arvotestin yhteenvedon, jonka avulla muutoksia pääsee johtamaan henkilöstön arvot huomioiden. Saat aikaan sitoutumista, motivaation lisääntymistä ja tulosta.

Ota yhteyttä

Kirjoittaja Annu Voutilainen

Share This