Tehokkuutta työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan

Tehokkuutta työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan

Oletko joskus kuullut jonkun kertovan, että työterveyshuollon palveluntuottaja ei osaa toimia toiveidenne mukaan? Tai että palveluntuottaja ei ymmärrä liiketoimintaanne ja näin ollen ei osaa tukea Teitä silloin, kun tukea tarvitaan? Olet ehkä kuullut myös tai itse kokenut, että laskut kulkevat rivakasti mutta asiakkaalla ei ole aina tarkkaa tietoa siitä, mistä laskut koostuvat? Jotain tehdään palveluntuottajalla mutta asiakas – laskun maksaja ei tiedä, että mitä.

-Niin minäkin. Meillä Emkinessä on kuitenkin ratkaisu asialle.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ohjaa lähes kaikkea asiakkaan ja palveluntuottajan välistä toimintaa. Se on työterveysyhteistyön kivijalka. Mitä selkeämmin se on kirjattu auki, sen sujuvampaa on yhteistyö, sitä vähemmän tulee epäselvyyksiä ja sitä tyytyväisempiä ovat asiakkaat. Sen lisäksi, että se helpottaa asiakasta, se helpottaa myös itse palveluntuottajaa – silloin kun toimintasuunnitelma on selkeä ja antaa ohjeet palvelun tuottamiselle käytännön tasolla; kuka, mitä, missä ja milloin.

Hyvin useasti asiakas ei ymmärrä, mikä arvo toimintasuunnitelmalla on. Toimintasuunnitelman päivitys on joskus saatettu tehdä hyvinkin keveällä kädellä, lähes jopa vain päivämääriä vaihtamalla. Kuulostaako kenties tutulta? Ei siis ole ihme, että asiakastyytyväisyys ei ole paras mahdollinen. Palvelusta kuitenkin maksetaan, se perustuu lakiin ja siitä on mahdollista saada myös korvausta. Miksi ei siis kannattaisi panostaa asiaan hieman?

Onko palveluntuottajalla tiedossa strategiset tavoitteenne ja mahdolliset muutokset, jotka tulevat seuraavan vuoden aikana vaikuttamaan toimintaanne? Jos vastasit mielessäsi ei, kannattaa pohtia olisiko hyödyllistä asiasta palveluntuottajalle kertoa. Onko työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet johdettu Teidän strategiastanne tukemaan Teidän liiketoimintaanne? Ovatko työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet Teidän vai työterveyshuollon asettamia? Seuraavassa toimintasuunnitelmapalaverissa kannattaa pohtia kenen tavoitteista on kysymys ja kenen haaviin tavoitteista saatu hyöty sataa.

Tarkasteletteko vuoden aikana yhdessä palveluntuottajan kanssa tavoitteiden saavuttamista? Oletteko asettaneet tavoitteille mittarit, joita seurataan? Oletteko yhteistyössä kirjanneet toimintasuunnitelmaan keinot, mitä tehdään tavoitteisiin pääsemiseksi? Nämä ovat asioita, jotka usein unohtuvat. Tilikauden lopussa tai uutta toimintasuunnitelmaa päivitettäessä ei läheskään aina muisteta mitä vuoden aikana piti tehdä. Punainen lanka on kadonnut. Kauniit sanat ovat jääneet sanahelinäksi, joita ei vuoden kuluttua enää edes muisteta saatikka, että asetettuja tavoitteita ja niiden toteutumista jollakin tavalla arvioitaisiin.

Kertooko työterveyshuollon palveluntuottaja Teille, miten ja millä konseptilla työterveyshuollon toimintoja olisi hyvä järjestää? Näin on aika usein ja näin toimitaan, kun työterveyshuolto asiaa suosittelee. Onko Teillä tiedossa asiat, joihin voitte omilla toiveillanne itse vaikuttaa? Jos mielessäsi mietit, että ei ole – et ole ainoa. Useasti suunnitelmat tehdään kuten työterveyshuolto suosittelee, sen enempää arjen kiireissä ehtimättä asiaan panostaa. Lait ja suositukset säätelevät osan toimintaa mutta nekään eivät määrittele kaikkea. Asiakas pääsee itse vaikuttamaan, miten haluaa palveluita omalle henkilöstölleen tuotettavan, jotta ne ovat vaikuttavia ja kustannustehokkaita sen lisäksi, että ne ovat juuri Teidän henkilöstönne tarpeisiin sopivia.

Mikäli haluat jatkossa saada juuri Teidän tarpeisiinne suunniteltuja vaikuttavia ja kustannustehokkaita työterveyshuollon palveluja, ole yhteydessä – me Emkinessä voimme auttaa.

Ota yhteyttä

 

Share This