Blogi: Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden työterveysyhteistyö

Työelämä muuttuu nopealla vauhdilla. Huomioimmeko, että juuri me työelämässä olevat voimme päätöksillämme ja toiminnallamme tehdä työelämän muutoksen? Itsestään työelämä ei muutu ilman meidän toimintaamme. Kun toimintaympäristömme muuttuu, synnyttää se uusia haasteita myös työterveysyhteistyöhön ja tarpeita työkyvyn johtamisen uudelleen muotoilulle.

Työterveyshuollon toimintaa ohjaavat lait ja asetukset antaen ohjeeksi arvioida ja seurata työterveysyhteistyön laatua ja vaikuttavuutta. Työterveysyhteistyötä on suunniteltava ja yhteistyölle on asetettava tavoitteita. Yhteistyön on perustuttava asiakkaan tarpeisiin ja työterveysyhteistyökumppanin on toimittava riippumattomasti. Toteutuvatko nämä lain vaateet työterveysyhteistyössä?

Työterveyshuollon palveluiden konseptit ovat olleet kovin pysyviä ja muuttumattomia vuosia. Tästä esimerkkinä ovat tuotannon työympäristöön suunnitellut työpaikkaselvitykset ja työterveystarkastukset. Tutkimusten mukaan työterveysyhteistyössä ei ole riittävästi syntynyt yhdessä oppimista ja innovaatioita. Innovointi ja kehittäminen tulisi kuulua jo nyt ja etenkin tulevaisuudessa kaikille työtätekeville, erityisesti esimiestyötä tekeville, eikä innovaation siemenet saisi jäädä jumiin kapeaan kehittämistiimin siiloon ja ”sitku to do ” – jonotusputkeen. Asiakkaille tulisi muotoilla ja toimittaa asiakkaan tarpeen mukaisia palvelu- ja yhteistyömalleja. Jotta tässä onnistuttaisiin, on asiakas tunnettava monipuolisesti ja lisäksi ymmärrettävä asiakkaan tarpeet, jopa asiakkaan ydin liiketoiminnan tasolla. Tunnistatko työterveysyhteistyönne tarpeet ja ymmärtääkö myös työterveyskumppaninne ne?

Mikä on teidän organisaationne työterveysyhteistyön osallisuuden aktiivisuusprosentti? Onko teillä yhteisiä kehittämishankkeita työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa? Tuottaako työterveyshuoltokumppaninne teille eilisen, tämän päivän vai huomisen tarpeisiin palveluita? Tänään tehdyt päätökset vaikuttavat tulevaisuuden työelämään, työhyvinvointiin ja työterveysyhteistyöhön! Voisimmeko ryhtyä puheista tekoihin? Emkine auttaa hahmottamaan tulevaisuuden työelämän toimintaympäristöä ja tulevaisuuden työterveyshuollon palvelutarpeita toimintaympäristöanalyysin avulla ja mikäli työkykyisyyden parantamisen kautta hankittu lisä-tuottavuus ja –tuloksellisuus on tärkeää, niin kuin pitäisi olla, niin Emkine myös uudistaa yhteistyön!

 

Hanna Heiskanen
palvelujohtaja

Kirjoittaja on Emkinen palvelujohtaja, jolla on moninainen työkokemus työterveyshuollon palveluiden tuottamisesta ja SOTE-kehittämisen ja -johtamisen tutkinto. Hänen erityisosaamistaan on palvelumuotoilu.

Share This