Blogi: Palvelumuotoilua ja sosiaalista muotoilua työterveysyhteistyöhön ja työkyvyn johtamiseen

Työterveysyhteistyössä ja työkyvyn johtamisessa yhteistyön prosesseja on kuvattu usein vain lain vaatimuksesta, vaikka niiden merkitys tekemättömän työn vähentämisessä ja työhyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämisessä on merkittävä. Erityisesti varhaisen tuen malli on tällainen normiohjauksen vuonna 2012 synnyttämä organisaatioiden intrasivujen täyte. Malli on jäänyt vieraaksi pöytälaatikkotarinaksi, koska sitä ei ole muotoiltu juuri kyseisen organisaation työntekijöiden ja esimiesten tarpeisiin vaan vastaamaan lain vaateisiin ja synkkaamaan työterveyshuollon palveluiden tuottajien sisäisiin prosesseihin ja digitaalisiin työkaluihin.

30 – 60 – 90 lakimuutoksesta on aikaa 5 vuotta ja nyt organisaatiot huomaavat, että se intraan tallennettu yhteistyön kuvaus varhaisen tuen mallista on jalkautettava. Mallit ovat suoria kopioita työterveyshuollon palveluiden tuottajien yleisistä ”hyvän tavan” mukaisista ohjeista, eivätkä ole sidoksissa organisaation aitoon arkeen tai työkyvyn johtamisen kulttuuriin. Esimiehet ovat osallistuneet viimeisen 5 vuoden aikana useampaan koulutukseen koskien varhaisen tuen mallia ja ”meidän tapaa toimia”. Mallit, ohjeistukset ja koulutukset eivät tue riittävällä tavalla esimiestä johtamaan työhyvinvointia ja työkykyä tai auta työntekijöitä ymmärtämään, miten heidän organisaatiossaan toimitaan työkyvyn ongelmissa. Edes peruskoulussa ei lapsia opeteta kannusta päähän kaatamalla, mutta miksi niin toimitaan aikuisten työpaikoilla?

Miten muotoilla muutosta ja uudistusta onnistuneesti trendikkään ketterästi kokeillen ja sallien epäonnistumisetkin? Mitäs jos ”somutetaan” eli sosiaalisesti muotoillaan? Palvelumuotoilu ja sosiaalinen muotoilu lähtevät liikkeelle työyhteisön tarpeista. Lähtökohtana on kehittää ja muotoilla työntekijöiden ja esimiesten työhyvinvointia vastuullisesti, läpinäkyvästi ja kestävästi samalla jalkauttaen uusi käytäntö arkeen jo muotoiluvaiheessa. Tämä toteutuu, kun työyhteisö ja esimiehet yhdessä muotoilevat yhteistyön. Itseasiassa tällöin siis työpaikalla trimmataan kommunikointia erinomaiseksi. Kommunikoinnistahan juuri on kyse työkyvyn johtamisen kehittämisessä ja varhaisessa tuessa. Co-design on yhteistyöprosessi, joka luo hyvinvointia, kyvykkyyttä ja ratkaisukeskeisyyden keinoja työyhteisölle. Sosiaalisesti muotoillun työkyvyn johtamisen yhteistyö- ja palvelumalleista muotoutuu skaalautuvia.  Jo innovatiivinen yhteismuotoilu voimaannuttaa esimiehiä ja työntekijöitä ratkaisukeskeisyyteen ja hyvinvointiin.

Mitä jos teilläkin? Nyt se on mahdollista! Emkine palvelumuotoilun ja SOTE-kehittämisen ja johtamisen asiantuntijana fasilitoi co-design työpajat ketteryyden ja dynaamisuuden nimissä vieden vain 4,5 tuntia aikaa. Em. 4,5 tunnin aikapanostus maksaa itsensä takaisin monikymmenkertaisesti!

 

Hanna Heiskanen
palvelujohtaja

Kirjoittaja on Emkinen palvelujohtaja, jolla on moninainen työkokemus työterveyshuollon palveluiden tuottamisesta ja SOTE-kehittämisen ja -johtamisen tutkinto. Hänen erityisosaamistaan on palvelumuotoilu.

Share This