Blogi: Pitkäaikaissairaudet työterveyshuollossa

Pitkäaikaissairaudet ovat kestoltaan pitkiä tai pysyviä sairauksia. Pitkäaikaissairauden aiheuttama haitta voi olla vähäinen tai pysyä pitkään samantasoisena tai sairauden aiheuttama haitta voi vaihdella voimakkuudeltaan.  Monia pitkäaikaisia kansansairauksia todetaan, hoidetaan ja seurataan työterveyshuollossa.

Työterveyshuollon kiinnostuksen kohteena ovat ensisijaisesti työkykyä haittaavat sairaudet. Pitkäaikaissairauksista tuki- ja liikuntaelinvaivat ja pitkäaikainen kipu sekä mielenterveysoireet ja masennus aiheuttavat eniten työkyvyttömyyttä. Näiden vaivojen arviointi, hoito ja työntekijän työkyvyn tukeminen ovat keskeisiä työterveyshuollon tavoitteita.

Työterveyshuollon palvelut ovat osa yleislääkäritasoista terveydenhuoltoa täydennettynä erikoissairaanhoidon konsultaatioilla silloin, kun sairaus uhkaa työkykyä. Pitkäaikaissairauksista työterveyshuollon seurantaan sopivat kohonnut verenpaine ja kolesteroli, tyypin 2 diabetes, kilpirauhassairaudet, astma ja allergiat sekä monet muut perusseurantaa tai -laboratoriotutkimuksia vaativat sairaudet.

Pitkäaikaissairauksien seuranta voidaan järjestää myös julkisessa perusterveydenhuollossa eli terveyskeskuksessa. Palvelujen sijainti ja saatavuus sekä työterveyshuollon sopimuksen kattavuus vaikuttavat siihen, missä pitkäaikaissairauden seuranta on hyvä järjestää.

Erikoissairaanhoitoon kuuluvat kalliit ja harvinaiset sekä suurta erikoisosaamista tarvitsevat sairaudet aktiivivaiheessaan. Tällaisia sairauksia ovat syöpätaudit, harvinaiset sisätautien oireyhtymät, operaatiota edellyttävät kirurgiset sairaudet ja monet harvinaiset oireyhtymät.

Julkisen perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon työnjakoon pitkäaikaisten kansansairauksien seurannan ja hoidon osalta ei toistaiseksi ole esitetty muutoksia. Yhteinen valtakunnallinen KANTA -potilastietojärjestelmä helpottaa osaltaan tietojen siirtoa eri hoitopaikkojen kesken silloin, kun hoitoa on annettu useissa hoitopaikoissa.

 

Juha Liira, asiantuntijalääkäri

 

Share This