Blogi: Merimies on erimies vaan ei enää

Merenkulun terveys on tarkkaan kansallisesti ja kansainvälisesti säädelty. Merenkulun, kuten muunkin liikenteen, työntekijät käyvät säännöllisesti terveystarkastuksissa, jossa todetaan työntekijän merikelpoisuus. Jatkossa terveyden kokonaisvaltainen tukeminen on aikaisempaa tärkeämpää. Merenkulussa eläkeikä on ollut muita aloja alhaisempi, mutta nyt kaikki ammatit Suomessa siirtyvät yleisen eläkelain piiriin, joten myös merenkulkijat työskentelevät jatkossa pääosin 65-vuotiaiksi.

Merenkulkijoiden työ on intensiivistä ja vuorotyö vaativaa. Toisaalta pidemmät tauot auttavat heitä palautumaan työkuormituksesta. Kansi- ja konemiehistön työ vaatii ammattikoulutuksen ja monesti nämä työntekijät jatkavat samassa tehtävässä koko työuransa. Keittiö ja siivoustyössä työntekijät osin vaihtuvat, mutta näitä työntekijöitä kiinnostavat laivatyön erityiset työolosuhteet sekä työn ja vapaa-ajan vaihtelu. Merityöstä tulee monille elämäntapa, joka vetää puoleensa vielä eläkeiässäkin.

Kiinteässä työyhteisössä laivatyössä esimiestyön merkitys korostuu. Parhaimmillaan työterveyshuolto voi olla esimiesten tärkeä kumppani ja konsultti. Laivatyössä keskeistä on myös oma aktiivisuus kunnon ja terveyden ylläpidossa. Työntekijöiden täytyy myös erityisesti panostaa sosiaaliseen vuorovaikutukseen sekä työyhteisössä että yhteydenpidossa perheeseen ja ystäviin.

Varustamotyöantajat ja merimieseläkekassa ovat toteuttaneet lukuisia työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä kehittämishankkeita Työterveyslaitoksen ja mm. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa. Esimiestyö ja yhteistyö työterveyshuollon kanssa ovat olleet niissä keskeisiä tavoitteita. Työterveyshuollon huomion kohteena on ennen muuta laivatyössä vaaniva ylipaino- ja diabetesriski ja vuorotyöhön liittyvät palautumishaasteet. Työn intensiteetin lisääntyessä ja eläkeiän noustessa merenkulkijoiden terveydestä huolehtiminen on tulevaisuuden haaste.  Emkine valmentaa varustamojen henkilöstöjohtoa kehittämään työkyvyn johtamista ja tukee työterveysyhteistyön tavoitteiden ja mittareiden kehittämistä vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä.

 

Juha Liira, asiantuntijalääkäri

 

 

Share This